ثبت نام ورود
تلفن : 02122136064 همراه : 09121103570
تلفن تماس : 02122136064
فولاد ایران,ورق گالوانیزه کاشان ,قیمت ورق گالوانیزه, ورق گالوانیزه خارجی,ورق رنگی , گالوانیزه کاشان,فروش ورق گالوانیزه,نماینده گالوانیزه کاشان,واردات ورق گالوانیزه,کرکره گالوانیزه,کرکره سینوسی,کرکره ذوزنقه,بورس ورق گالوانیزه,ورق کاشان,fooladiran

ورق گالوانیزه کاشان(تاریخ بروزرسانی : سه شنبه 1 خرداد 1397 22 می 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت واحد
6590 ورق گالوانیزه کاشان/ضخامت 0.3 فولاد امیرکبیر کاشان - - 49400 مشاهـده
6585 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.45 فولاد امیرکبیر کاشان - - 42000 مشاهـده
6500 گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.4 ،2عرض فولاد امیرکبیر کاشان - - 44000 مشاهـده
6326 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان - - 39500 مشاهـده
6325 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 1 فولاد امیرکبیر کاشان - - 39500 مشاهـده
6303 ورق گالوانیزه کاشان 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان - - 40000 مشاهـده
6286 ورق گالوانیزه کاشان 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان - - 40500 مشاهـده
6285 ورق گالوانیزه کاشان 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان - - 39900 مشاهـده
6284 ورق گالوانیزه کاشان 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان - - 41000 مشاهـده
6283 ورق گالوانیزه کاشان 0.45 فولاد امیرکبیر کاشان - - 42000 مشاهـده
6282 ورق گالوانیزه کاشان 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان - - 39500 مشاهـده

ورق روغنی آنیل(تاریخ بروزرسانی : سه شنبه 1 خرداد 1397 22 می 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت واحد
9317 ورق روغنی آنیل 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان - - 34000 مشاهـده
9316 ورق روغنی آنیل 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان - - 34300 مشاهـده
9315 ورق روغنی آنیل 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان - - 34500 مشاهـده
9322 ورق روغنی آنیل 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان - - 33800 مشاهـده
9321 ورق روغنی 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان - - 33800 مشاهـده
9320 ورق روغنی آنیل 1mm فولاد امیرکبیر کاشان - - 33800 مشاهـده
9319 ورق روغنی آنیل 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان - - 33800 مشاهـده
9318 ورق روغنی آنیل 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان - - 34000 مشاهـده

ورق گالوانیزه رنگی (تاریخ بروزرسانی : سه شنبه 1 خرداد 1397 22 می 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت واحد
9369 گالوانیزه رنگی سفید 0.5 رول فولاد مبارکه - - 48600 مشاهـده
6589 گالوانیزه رنگی آبی 0.5 رول فولاد مبارکه - - 48800 مشاهـده
6568 گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 رول فولاد مبارکه - - 49000 مشاهـده
6588 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.55 رول فولاد مبارکه - - 48500 مشاهـده

میلگرد(تاریخ بروزرسانی : سه شنبه 1 خرداد 1397 22 می 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت واحد
9349 میلگرد شاهرود 10-12 میلگرد - - 28000 مشاهـده
9348 میلگرد شاهرود 14-25 میلگرد - - 27650 مشاهـده

ورق گالوانیزه هفت الماس (تاریخ بروزرسانی : سه شنبه 1 خرداد 1397 22 می 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت واحد
9418 ورق گالوانیزه هفت الماس 0.8 بلند هفت الماس - - 38800 مشاهـده
9417 ورق گالوانیزه هفت الماس 0.6 بلند هفت الماس - - 40000 مشاهـده
9416 ورق گالوانیزه هفت الماس 0.5 هفت الماس - - 40400 مشاهـده