ثبت نام ورود
تلفن : 02122136064 همراه : 09121103570

ورق گالوانیزه (تاریخ بروزرسانی : سه شنبه 1 خرداد 1397 22 می 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت واحد
9369 گالوانیزه رنگی سفید 0.5 رول فولاد کویر کاشان - - 48600 مشاهـده
9349 میلگرد شاهرود 10-12 فولاد کویر کاشان - - 28000 مشاهـده
9348 میلگرد شاهرود 14-25 فولاد کویر کاشان - - 27650 مشاهـده
9317 ورق روغنی آنیل 0.7 فولاد کویر کاشان - - 34000 مشاهـده
9316 ورق روغنی آنیل 0.6 فولاد کویر کاشان - - 34300 مشاهـده
9315 ورق روغنی آنیل 0.5 فولاد کویر کاشان - - 34500 مشاهـده
6590 ورق گالوانیزه کاشان/ضخامت 0.3 فولاد کویر کاشان - - 49400 مشاهـده
6589 گالوانیزه رنگی آبی 0.5 رول فولاد کویر کاشان - - 48800 مشاهـده
6585 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.45 فولاد کویر کاشان - - 42000 مشاهـده
6569 برشکاری و شیت فولاد کویر کاشان - - 0 مشاهـده
6568 گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 رول فولاد کویر کاشان - - 49000 مشاهـده
6506 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 فولاد کویر کاشان - - 36500 مشاهـده
6505 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 0.6 فولاد کویر کاشان - - 37000 مشاهـده
6504 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 فولاد کویر کاشان - - 3680 مشاهـده
6500 گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.4 ،2عرض فولاد کویر کاشان - - 44000 مشاهـده
6326 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.25 فولاد کویر کاشان - - 39500 مشاهـده
6325 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 1 فولاد کویر کاشان - - 39500 مشاهـده
6303 ورق گالوانیزه کاشان 0.7 فولاد کویر کاشان - - 40000 مشاهـده
6286 ورق گالوانیزه کاشان 0.6 فولاد کویر کاشان - - 40500 مشاهـده
6285 ورق گالوانیزه کاشان 0.8 فولاد کویر کاشان - - 39900 مشاهـده