فولاد ایران


تاریخ بروزرسانی جمعه 31 فروردین 1397 20 آوریل 2018
کد نام کالا قیمت
6590 ورق گالوانیزه کاشان/ضخامت 0.3 49000 اطلاعات بیشتر
6585 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.45 42000 اطلاعات بیشتر
6500 گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.4 ،2عرض 41000 اطلاعات بیشتر
6326 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1/25 40000 اطلاعات بیشتر
6325 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 1 40000 اطلاعات بیشتر
6303 ورق گالوانیزه کاشان 0.7 40500 اطلاعات بیشتر
6286 ورق گالوانیزه کاشان 0/6 38000 اطلاعات بیشتر
6285 ورق گالوانیزه کاشان 0.8 4050 اطلاعات بیشتر
6284 ورق گالوانیزه کاشان 0/5 41500 اطلاعات بیشتر
6283 ورق گالوانیزه کاشان 0.45 42000 اطلاعات بیشتر
6282 ورق گالوانیزه کاشان 0.9 40000 اطلاعات بیشتر