فولاد ایران


تاریخ بروزرسانی جمعه 31 فروردین 1397 20 آوریل 2018
کد نام کالا قیمت
6506 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 36500 اطلاعات بیشتر
6505 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 0.6 37000 اطلاعات بیشتر
6504 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 3680 اطلاعات بیشتر
6512 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.5 36450 اطلاعات بیشتر
6510 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.25 36600 اطلاعات بیشتر
6509 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 36500 اطلاعات بیشتر
6508 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 36450 اطلاعات بیشتر
6507 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 0.8 36550 اطلاعات بیشتر
6501 ورق گالوانیزه شهرکرد/ضخامت 0.4 39100 اطلاعات بیشتر