ثبت نام ورود
تلفن : 02188714023 همراه : 02188103874

خرید ورق گالوانیزه | قیمت ورق گالوانیزه (تاریخ بروزرسانی : پنج شنبه 27 دی 1397 17 ژانویه 2019)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
12589 ورق گالوانیزه سمنان0.3 0.3 - 120000 مشاهـده
12588 ورق گالوانیزه سمنان0.5 عرض ۱۲۵ 0.5 - 78000 مشاهـده
12586 ورق گالوانیزه کاشان 0.9 عرض۱۲۵ 0.9 - 72000 مشاهـده
12585 قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.9 0.9 - 71500 مشاهـده
12578 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 2عرض۱۲۵ 2 - 70000 مشاهـده
12556 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 2 2 - 70000 مشاهـده
12392 ورق گالوانیزه تاراز 2 2 - 71000 مشاهـده
12391 ورق گالوانیزه تاراز 1.5 1.5 - 71800 مشاهـده
12390 خرید ورق گالوانیزه تاراز 1میل 1 - 71000 مشاهـده
12389 خرید ورق گالوانیزه تاراز 80 0.8 - 71000 مشاهـده
12388 خرید ورق گالوانیزه تاراز 60 0.6 - 72000 مشاهـده
12373 خرید ورق گالوانیزه تاراز 50 0.5 - 78000 مشاهـده
12245 ورق گالوانیزه کاشان0.6عرض125 0.6 - 73500 مشاهـده
12241 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.7 بلند 0.7 - 72500 مشاهـده
12240 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1عرض۱۲۵ 1 - 71500 مشاهـده
12059 گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.8 بلند 0.8 - 72500 مشاهـده
11690 فولاد امیرکبیر ورق گالوانیزه کاشان 0.5 بلند 0.5 - 81000 مشاهـده
11310 خرید ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 0.35 - 91000 مشاهـده
10498 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.55 0.55 - 74800 مشاهـده
10497 قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 1.5 - 71500 مشاهـده

خرید ورق گالوانیزه | قیمت ورق گالوانیزه


ورق گالوانیزه چیست؟ به ورق آهنی که با فلز روی پوشش داده شده ، ورق گالوانیزه گفته میشود. ورقهای گالوانیزه به دلیل پوشیده شدن با روی، حتی در صورت خراشیدگی، تغییر شکل فیزیکی، تنش و پرس، زنگ نمیزنند.