ثبت نام ورود
تلفن : 02188714023 همراه : 02188103874

خرید ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه (تاریخ بروزرسانی : یکشنبه 27 آبان 1397 18 نوامبر 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
12059 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان بلند 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.8 - 90500 مشاهـده
11690 فولاد امیرکبیر ورق گالوانیزه کاشان 0.5 بلند فولاد امیرکبیر کاشان 0.5 - 99000 مشاهـده
11310 خرید ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 فولاد امیرکبیر کاشان 0.35 - 140000 مشاهـده
10573 خرید ورق گالوانیزه تاراز 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.6 - 93500 مشاهـده
10572 خرید ورق گالوانیزه تاراز 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.5 - 100000 مشاهـده
10498 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.55 فولاد امیرکبیر کاشان 0.55 - 92500 مشاهـده
10497 قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.5 - 88000 مشاهـده
9706 قیمت ورق گالوانیزه کاشان 0.45 بلند فولاد امیرکبیر کاشان 0.45 - 102000 مشاهـده
9418 خرید ورق گالوانیزه هفت الماس 0.8 بلند فولاد امیرکبیر کاشان 0.8 - 91000 مشاهـده
9417 قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.6 - 93000 مشاهـده
9416 لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 0.5بلند فولاد امیرکبیر کاشان 0.5 - 98000 مشاهـده
6590 خرید ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.3 فولاد امیرکبیر کاشان 0.3 - 147000 مشاهـده
6512 خرید ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.5 - 36450 مشاهـده
6510 قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.25 - 36600 مشاهـده
6509 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 فولاد امیرکبیر کاشان 1 - 36500 مشاهـده
6508 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.9 - 36450 مشاهـده
6507 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.8 - 36550 مشاهـده
6506 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.7 - 36500 مشاهـده
6505 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.6 - 37000 مشاهـده
6504 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 فولاد امیرکبیر کاشان 0.5 - 3680 مشاهـده

خرید ورق گالوانیزه | ورق گالوانیزه


ورق گالوانیزه چیست؟ به ورق آهنی که با فلز روی پوشش داده شده ، ورق گالوانیزه گفته میشود. ورقهای گالوانیزه به دلیل پوشیده شدن با روی، حتی در صورت خراشیدگی، تغییر شکل فیزیکی، تنش و پرس، زنگ نمیزنند.