ثبت نام ورود
تلفن : 02188714023 همراه : 02188103874

خرید ورق گالوانیزه | قیمت ورق گالوانیزه (تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه 7 فروردین 1398 27 مارس 2019)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
13441 ورق گالوانیزه سمنان 0.5عرض1 هفت الماس 0.5 - 95000 مشاهـده
12884 ورق گالوانیزه سمنان 0.35 هفت الماس 0.35 - 110000 مشاهـده
12827 ورق گالوانیزه سمنان 0.4 هفت الماس 0.4 - 105000 مشاهـده
12589 ورق گالوانیزه سمنان0.3 هفت الماس 0.3 - 116000 مشاهـده
12588 ورق گالوانیزه سمنان0.5 عرض ۱۲۵ هفت الماس 0.5 - 95000 مشاهـده
12586 ورق گالوانیزه کاشان 0.9 عرض۱۲۵ هفت الماس 0.9 - 89500 مشاهـده
12585 قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.9 هفت الماس 0.9 - 89500 مشاهـده
12578 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 2عرض۱۲۵ هفت الماس 2 - 83000 مشاهـده
12556 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 2 هفت الماس 2 - 84000 مشاهـده
12392 ورق گالوانیزه تاراز 2 هفت الماس 2 - 85000 مشاهـده
12391 ورق گالوانیزه تاراز 1.5 هفت الماس 1.5 - 82500 مشاهـده
12390 خرید ورق گالوانیزه تاراز 1میل هفت الماس 1 - 82500 مشاهـده
12389 خرید ورق گالوانیزه تاراز 80 هفت الماس 0.8 - 84000 مشاهـده
12388 خرید ورق گالوانیزه تاراز 60 هفت الماس 0.6 - 86500 مشاهـده
12373 خرید ورق گالوانیزه تاراز 50 هفت الماس 0.5 - 93500 مشاهـده
12245 ورق گالوانیزه کاشان0.6عرض125 هفت الماس 0.6 - 98000 مشاهـده
12241 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.7 بلند هفت الماس 0.7 - 92000 مشاهـده
12240 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1عرض۱۲۵ هفت الماس 1 - 90500 مشاهـده
12059 گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.8 بلند هفت الماس 0.8 - 92000 مشاهـده
11690 فولاد امیرکبیر ورق گالوانیزه کاشان 0.5 بلند هفت الماس 0.5 - 105000 مشاهـده

خرید ورق گالوانیزه | قیمت ورق گالوانیزه


ورق گالوانیزه چیست؟ به ورق آهنی که با فلز روی پوشش داده شده ، ورق گالوانیزه گفته میشود. ورقهای گالوانیزه به دلیل پوشیده شدن با روی، حتی در صورت خراشیدگی، تغییر شکل فیزیکی، تنش و پرس، زنگ نمیزنند.