درباره فولاد ایران


فولاد ایران فعالیت حرفه ای خود را در زمینه خرید و فروش آهن آلات در سال ۱۳88 آغاز نمود و در ادامه به منظور اطلاع رسانی شفاف و سریع، سایت حاضر را تحت عنوان فولادیران تاسیس نمود. فولادیران همواره بر این باور بوده است که با پشتوانه نیروی کار متخصص و آموزش دیده خود، و اتکا به اعتبار کسب نموده در بازار آهن ، بصورت حرفه ای در نقش یک مشاور و همراه برای شما مشتری عزیز ظاهر گردد.

(تاریخ بروزرسانی : 1399/03/01) ورق گالوانیزه کاشان
 • نوع و سایز
 • تولید کننده
 • ضخامت
 • وزن
 • قیمت واحد
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 1.5 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1.5
 • -
 • 186000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان 1.25 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1.25
 • -
 • 185000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان1.25 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1.25
 • -
 • 185000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 1 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1
 • -
 • 18500
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 1 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1
 • -
 • 185000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.9 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.9
 • -
 • 185000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.9 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.9
 • -
 • 185000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.8 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.8
 • -
 • 185000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.8 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.8
 • -
 • 185000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.7 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.7
 • -
 • 185000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.7 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.7
 • -
 • 185000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.6 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.6
 • -
 • 191000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.6 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.6
 • -
 • 191000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان 0.55 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.55
 • -
 • 191000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان0.55 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.55
 • -
 • 191000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.5 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.5
 • -
 • 192000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.5 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.5
 • -
 • 19800
 • ورق گالوانیزه امیر کبیرکاشان0.45 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.45
 • -
 • 200000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان0.45 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.45
 • -
 • 200000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.4 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.4
 • -
 • 222000
بیشتر