ثبت نام ورود
تلفن 1 : 02188100108 تلفن 2 : 02188100108

قیمت ورق گالوانیزه | قیمت روزانه فلزات (تاریخ بروزرسانی : 1399/03/01)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
9486 Aluminium 0 - 2,102.00 مشاهـده
9485 Copper 0 - 6,166.00 مشاهـده
9482 Zinc 0 - 2,607.00 مشاهـده
9481 Tin 0 - 19,775.00 مشاهـده
9480 Steel Scrap 0 - 332.00 مشاهـده
9479 Steel Rebar 0 - 52650 مشاهـده

قیمت ورق گالوانیزه | قیمت روزانه فلزات


قیمت ورق گالوانیزه | قیمت روزانه فلزات