برش ورق گالوانیزه | شیت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه، پس از تولید به روش غوطه وری گرم بوسیله خط اتوماتیک برشکاری، تبدیل به شیت های گالوانیزه در ابعاد مختلف گردیده و بسته بندی می شود. ابعاد و اندازه های این شیت ها در ابعاد استاندارد 1000x6000 ، 1250x2500 ، 1000x2000 و 1250x6000 و یا به سفارش مشتری در ابعاد خاص نیز امکان برشکاری و بسته بندی می شود.

برش ورق گالوانیزه | شیت ورق گالوانیزه