درباره فولاد ایران


فولاد ایران به عنوان عرضه کننده ورق گالوانیزه کاشان، فعالیت حرفه ای خود را در زمینه خرید و فروش گالوانیزه در سال 1388 آغاز نمود و در ادامه به منظور اطلاع رسانی شفاف و سریع، سایت حاضر را تحت عنوان فولاد ایران تاسیس نمود. فولاد ایران همواره بر این باور بوده است که با پشتوانه نیروی کار متخصص و آموزش دیده خود، و اتکا به اعتبار کسب نموده در بازار آهن ، بصورت حرفه ای در نقش یک مشاور و همراه برای شما مشتری عزیز ظاهر گردد.

(تاریخ بروزرسانی : 1400/07/28) ورق گالوانیزه کاشان
 • نوع و سایز
 • تولید کننده
 • ضخامت
 • وزن
 • قیمت واحد
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 1.5 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1.5
 • -
 • 296000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان 1.25 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1.25
 • -
 • 296000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان1.25 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1.25
 • -
 • 296000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 1 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1
 • -
 • 296000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 1 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 1
 • -
 • 296000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان0.9بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.9
 • -
 • 296000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان0.9کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.9
 • -
 • 296000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.8بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.8
 • -
 • 298000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.8 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.8
 • -
 • 298000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.7 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.7
 • -
 • 297000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.7 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.7
 • -
 • 297000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.6 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.6
 • -
 • 310000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.6 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.6
 • -
 • 310000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان0.55 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.55
 • -
 • 310000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان0.55 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.55
 • -
 • 310000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.5 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.5
 • -
 • 320000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.5 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.5
 • -
 • 320000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان0.45 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.45
 • -
 • 332000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان0.45 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.45
 • -
 • 332000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.4 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.4
 • -
 • 340000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.4 بلند
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.4
 • -
 • 340000
 • ورق گالوانیزه امیرکبیرکاشان0.35 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.35
 • -
 • 365000
 • ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان 0.3 کوتاه
 • فولاد امیرکبیر کاشان
 • 0.3
 • -
 • 390000
بیشتر