برش طولی رول | نوار بر

انجام انواع خدمات برش: برشکاری انواع ورق گالولنیزه به صورت برش رول به رول (عرض بری - نوار بری) و برش شیت بری (برش طولی)

برش طولی رول | نوار بر

انواع خدمات برش جهت تولید انواع محصولات مانند کرکره سینوسی گالوانیزه،عرشه فولای، سقف کاذب دامپا، کرکره ذوزنقه، شیت ورق گالوانیزه