• خانه
  • افزایش مصرف داخلی فولاد

افزایش مصرف داخلی فولاد
اشتراک
1401/04/26
0 نظر

افزایش مصرف داخلی فولاد

بررسی‌های آمار مربوط به تولید و مصرف محصولات فولادی نشان می‌دهد که در ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۱، اگرچه تولید فولاد افزایش یافته اما بیشتر در داخل کشور مصرف شده و صادرات سهم ناچیزی داشته است
بررسی‌های آمار مربوط به تولید و مصرف محصولات فولادی نشان می‌دهد که در ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ میلیون و ۸۸۵ هزار تن شمش فولادی (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده که از این میزان ۳ میلیون و ۴۱۳ هزار تن آن مختص بیلت‌وبلوم و ۲ میلیون و ۴۷۲ هزار تن مختص اسلب بوده است. به این ترتیب در این بخش شاهد رشد ۲ درصدی تولید بیلت و بلوم و ۹ درصدی اسلب نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم.. همچنین از ۵ میلیون و ۸۸۵ هزار تن شمش (اسلب، بیلت و بلوم) تولید شده، ۴ میلیون و ۸۱۹ هزار تن توسط مصرف کنندگان داخلی خریداری شده است که به این ترتیب در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال مصرف ظاهری اسلب ۱۵ درصد افزایش و بیلت و بلوم ۴ درصد کاهش یافته است.

در این مدت یک میلیون و ۶۶ هزار تن شمش (اسلب، بیلت و بلوم) صادر شده که در مقایسه با ۲ ماه پارسال در بخش بیلت و بلوم ۲۹ درصد رشد و در بخش اسلب ۲۸ درصد کاهش را شاهد بوده ایم.

جزئیات تولید آهن اسفنجی، فولاد میانی و کل محصولات فولادی در ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۱

در بخش کل مقاطع فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) نیز شاهد تولید ۲ میلیون و ۲۸ هزار تن محصول بودیم که نسبت به ۲ ماهه پارسال با رشد ۴ درصدی مواجه بوده است. به صورت جزئی‌تر، از این میزان ۲۱۲ هزار تن مربوط به تیرآهن، یک میلیون و ۶۵۹ هزار تن مربوط به میلگرد و ۱۵۷ هزار تن مربوط به ناودانی، نبشی و سایر مقاطع می‌شود. در این بخش نیز تولید تیرآهن، میلگرد و ناودانی، نبشی و سایر مقاطع به ترتیب با رشد ۳، ۴ و ۳ درصدی مواجه بوده است.

همچنین از ۲ میلیون و ۲۸ هزار تن مقاطع فولادی تولید شده در دو ماه نخست امسال، یک میلیون و ۷۳۹ هزار تن آن در داخل مصرف شده است که افزایش ۱۵ درصدی را نسبت به ۲ ماهه پارسال نشان می‌دهد.

از میزان کل مقاطع طویل فولادی مصرفی در ۲ ماه نخست امسال، ۲۰۲ هزار تن سهم تیرآهن، یک میلیون و ۳۹۳ هزار تن سهم میلگرد و ۱۴۴ هزار تن سهم نبشی، ناودانی و… بوده است که به ترتیب میزان مصرف‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال برای تیرآهن ۱۲ درصد، برای میلگرد ۱۵ درصد و برای نبشی، ناودانی و… ۲۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین میزان صادرات کل مقاطع طویل فولادی در این مدت ۳۰۱ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد

مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فولادی (ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار) نیز در ۲ ماه نخست امسال نسبت به ۲ ماهه پارسال، ۱۰ درصد بیشتر شده و از بالغ بر یک میلیون و ۶۷۰ هزار تن به یک میلیون و ۸۳۹ هزار تن رسیده است. میزان صادرات نیز در این بخش ۵۶ هزار تن بوده که در مقایسه با پارسال ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

جزئیات مصرف ظاهری فولاد میانی و کل محصولات فولادی در ۲ ماه نخست سال ۱۴۰۱

در ۲ ماه نخست امسال تولید محصولات فولادی نیز معادل ۳ میلیون و ۷۹۷ هزار تن ثبت شده که ۳ میلیون و ۵۷۸ تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری آن در ۲ ماه نخست ۱۴۰۰، رشد ۱۲ درصدی مصرف را رقم زده است

بر اساس این آمار، بیشترین رشد مصرف ظاهری فولادی‌ها در این مقایسه آماری متعلق به آهن اسفنجی است که با افزایش ۱۳ درصدی، در مجموع دو ماهه سال ١۴٠۱ به شش میلیون و ۵۳۷ هزار تن رسیده است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیون و ۷۶۵ هزار تن ثبت شده است

ثبت دیدگاه

دیدگاه کاربران