• خانه
  • از دست رفتن امید برای کاهش قیمت مسکن در تهران

از دست رفتن امید برای کاهش قیمت مسکن در تهران
اشتراک
مدیر سایت
مقالات
1400/05/19
0 نظر

از دست رفتن امید برای کاهش قیمت مسکن در تهران

افزایش دو برابری قیمت سازهای ساختمانی تهران درمقایسه با سال قبل، کاهش قیمت مسکن حداقل در آینده‌ای نزدیک در هر سه قاب تورمی به علت صعودی بودن هزینه ساخت و ساز مسکن دور از انتظار است. 

تغییرات هزینه تولید یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند تورم هر کالا است. با توجه به تورم سازهای ساختمانی می توان نتیجه گرفت رشد قیمت مسکن چه مسیری را در فصل‌های آتی خواهد داشت. میزان این تورم در دهه 90 به دومین رکورد نقطه‌ای در سازهای ساختمانی شهر تهران رسیده است. با بررسی میزان تورم این گروه در مقیاس نقطه ای و فصلی می توان نتیجه به سیر صعودی هزینه ساخت مسکن در تهران پی برد. 

بالاترین رکورد تورم فصلی در بهار 1400 در حوزه خدمات

افزایش 19.4 درصدی شاخص سازهای ساختمانی شهر تهران نسبت به همین زمان در فصل بهار 1400 بوده و در دهه 90 به چهارمین رکورد خود در میان رشدهای فصلی رسیده است. با توجه به بررسی روند سال های گذشته بیشترین تورم فصلی در تابستان 99 بوده است که این میزان  30.2 درصد بوده است.

تفکیک اجزای نهاده‌های ساختمانی در پایتخت منعکس کننده تغییرات قیمت در هر بخش است. گروه «خدمات» در میان گروه‌های ساخت و ساز مسکن در تهران رکورد تورم فصلی خود در دهه 90 را ثبت کرده است. به طور کلی غالبا تورم ماهانه در بخش خدمات از مسیری نوسانی در دهه 90 تبعیت می‌کرده است. به این صورت که هر ساله در بهار تورمی‌ به مراتب بیشتر از فصول دیگر سال رقم خورده و پس از آن به میزان قابل توجهی کاهش می‌یافته است.

این تورم در بهار سال جاری به 27.7 درصد رسیده که بیشترین رقم در دهه 90 به حساب می‌آید.

دومین رکورد تورم نقطه ای در ساخت و ساز مسکن
مقیاسه شاخص قیمت‌ها با فصل مشابه خود در سال گذشته نشان دهنده تورم نقطه ای است. این تورم در نهاده‌های ساختمانی تهران در بهار سال جاری به 100.7 درصد رسیده است.

در ده سال گذشته این دومین رکورد تورم نقطه ای در ساخت و ساز مسکن به شمار می‌آید. رکورد تورم نقطه ای در این بخش به زمستان 99 متعلق بوده که برابر با 101.6 درصد به ثبت رسیده است و تنها 0.9 واحد درصد بالاتر از بهار امسال بوده است. در میان گروه‌های ساخت و ساز مسکن در سه ماه نخست سال بخش «سنگ» بیشترین تورم نقطه ای را ثبت کرده است. این گروه از پاییز سال قبل تاکنون همواره تورمی بالاتر از 100 درصد داشته و اکنون با افزایشی قابل توجه به بالاترین رکورد خود دست پیدا کرده است. در مقایسه با سایر گروه‌های ساخت و ساز مسکن تورم 143.7 درصدی گروه «سنگ» بیشترین بوده است.

رکوردزنی تورم میانگین ساخت و ساز مسکن در کل دهه 90
تورم میانگین یا سالانه به مقایسه میانگین شاخص در چهار فصلی منتهی به فصل مورد نظر با همین اطلاع در سال قبل گفته می‌شود. این تورم در فصل بهار به 93.5 درصد رسیده که نسبت به فصل قبل 17 واحد درصد افزایش پیدا کرده است. 

رکورد زنی تورم میانگین این بخش  در بهار در کنار تورم نقطه ای 100 درصدی و چهارمین رکورد رشد فصلی در سه ماه نخست سال جاری نشان دهنده مسیر صعودی قیمت‌ها در ساخت و ساز مسکن تهران دارد. به عبارت دیگر در شرایطی که روند هر سه شاخص از تورم نهاده‌ها ساختمانی در تهران مسیری افزایشی را ثبت کرده پس نمی‌توان انتظار کاهش در هزینه تولید مسکن را در فصول آتی داشت. این امر در نهایت منجر به رشد هزینه مسکن شده و مانع از افت قیمت مسکن حد اقل در آینده ای نزدیک خواهد شد.

ثبت دیدگاه

دیدگاه کاربران