• خانه
  • امضای تفاهم نامۀ همکاری بین شرکتهای فولاد مبارکه، ایریسا و POSCO ICT

 امضای تفاهم نامۀ همکاری بین شرکتهای فولاد مبارکه، ایریسا و POSCO ICT
اشتراک
مدیر سایت
1396/10/05
0 نظر

امضای تفاهم نامۀ همکاری بین شرکتهای فولاد مبارکه، ایریسا و POSCO ICT

به گزارش ایلنا ایرج فخری نجف آبادی افزود: در راستای استراتژیها و اهداف بلندمدت شرکت فولادمبارکه برای تولید ۲۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ و حفظ سرآمدی شرکت، بنابر راهبردهای مدیریت ارشد شرکت، مقرر شد زمینۀ هوشمندسازی کسب وکار، فرایندهای تولید و کلیۀ سطوح اتوماسیون (Smart Factory) فراهم شود که در ادامۀ تفاهم نامه های قبلی، این تفاهم نامه بین سه شرکت مذکور به امضا رسید.

وی تصریح کرد: به منظور تحقق اهداف مندرج در تفاهم نامه مقرر شد در گام نخست، در یک پروژۀ سه ماهه وضعیت شرکت فولادمبارکه از نظر سیستمهای اطلاعاتی، اتوماسیون صنعتی، تکنولوژی و فرایندهای تولید با شرکت پوسکو و سایر فولادسازان باتجربه و برتر جهان مقایسه و ارزیابی شود و نقشۀ راه و گامهای لازم برای رسیدن به وضعیت بهینه تعریف و تدوین شود.

مدیرعامل شرکت ایریسا با اشاره به سوابق شرکت POSCO ICT گفت: این شرکت یکی از شرکتهای گروه پوسکو است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و دارای گردش مالی ۷۶۷میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ بوده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت POSCO ICT ۲۵۰۰ نفر از کارکنان خود را در صنایع فولادسازی، فرودگاهی، حملونقل هوشمند، خطوط مترو مشغول به کار کرده است، افزود: این شرکت فرایند هوشمندسازی کسب وکار را برای شرکت پوسکو و چند شرکت فولادسازی در سراسر جهان انجام داده و به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در این زمینه مطرح است.

فخری نجف آبادی با بیان اینکه شرکت ایریسا به عنوان بازوی فنی و شرکت تخصصی وابسته به شرکت فولادمبارکه درزمینۀ سیستمهای اطلاعاتی و کلیۀ سطوح اتوماسیون فعالیت میکند، افزود: شرکت فولادمبارکه با الگوبرداری از شرکت پوسکو و POSCO ICT با انجام این پروژه ضمن ارتقای سطح هوشمندی شرکت و بهرهمندی از مزایای آن، شرکت ایریسا را نیز جهت حفظ و تداوم بهبود و تعمیم این فرایند توانمند می سازد.

ثبت دیدگاه

دیدگاه کاربران