• خانه
  • ادامه فرایند صعودی قیمت مسکن

ادامه فرایند صعودی قیمت مسکن
اشتراک
1400/06/10
0 نظر

ادامه فرایند صعودی قیمت مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن اعلام‌کرد: افزایش قیمت مسکن محتمل ترین موارد پیش روی این بازار میباشد.
محتمل ترین گزینه برای پیش بینی قیمت مسکن درسال جاری علی رغم گرایش باطنی ام افزایش قیمت میباشد و کماکان افزایش قیمت بر این بازار حکم کننده خواهد بود.

از آنجا که هیچ اقدام کنترلی و مناسبی  برای مسکن انجام نشده، عملا کاهش قیمت در‌ این بازار نمیتوان تصور کرد.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، مسکن یک کالای تولیدی طولانی میباشد البته متاسفانه برای تولید ان برنامه خاصی نیست و بایستی با تصمیم و سیاستی متقن برای این حوزه برنامه ریزی خواهد شد.

در بازار مسکن نوعی رهاشدگی و ازادبخشی بچشم میخورد که بهترین طریق برای در اختیار گرفتن این بازار، بهبود فضای کسب و کار مسکن برای قسمت خصوصی و بالطبع کاهش قیمت و در اختیار گرفتن مسکن خواهد بود.

ثبت دیدگاه

دیدگاه کاربران