تولید و خدمات ما

مهمترین خدمات ما: برشکاری انواع ورق گالولنیزه به انواع محصولات مانند کرکره سینوسی گالوانیزه، عرشه فولای، سقف کاذب دامپا، کرکره ذوزنقه، شیت ورق گالوانیزه